Batavia Blues

krontjong_orkest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de uitgebreide research naar krontjong muziek vindt auteur Lutgard Mutsaers als rode draad door de geschiedenis de onafgebroken zoektocht naar de oorspronkelijke krontjong, de krontjong asli. Hoe uiteenlopend de muziekbeoefening ook is, eenieder claimt te weten wat asli is en denkt dichter bij de bron te staan dan ieder ander. Gepassioneerd werken de muzikanten aan hun repertoire en koesteren ze hun erfgoed. Batavia Blues is een reis langs de passie van deze muzikanten en hun visie op het oorspronkelijke.

Filmmaker Jean Hellwig kijkt naar het leven van muzikanten in Indonesië en daarbuiten. Hij voelt hun passie voor de krontjong en leert de betekenis en kracht kennen van deze muziek voor de beoefenaren. De geschiedenis heeft de krontjong op reis gestuurd en getransformeerd. Allen geloven te drinken uit eenzelfde bron maar nergens klinkt de krontjong hetzelfde. Wat maken jonge muzikanten vandaag van deze relikwieën uit het verre verleden?

Share

Memphis Film & Television | Maliebaan 24-26, 3581 CP Utrecht, The Netherlands | Tel. +31 (0)30-2332023, Fax. +31 (0)30-2310409 | info@memphisfilm.net

Website by Koduijn