Ocalia

Status: Completed
Het verhaal van Ocalia wordt verteld aan de hand van het dagboek dat Ocalia achterliet. Met beelden van zijn werk, verhalen van zijn vrouw Nono en aan de hand van herinneringen van de diverse Ocalia-kopers in Nederland, de Verenigde Staten, en Curaçao komt Ocalia in beeld. We vergelijken zijn naïeve schilderijen met de werkelijkheid en omgekeerd. We kijken naar plekken die belangrijk voor hem zijn geweest, en zoeken naar sporen in het landschap en naar mensen die zijn werk hebben geïnspireerd. 


De film Ocalia gaat over de wording van een schilder en over de simpele vreugde van het maken, dat aan zijn werk als naïeve schilder is te beleven. Ocalia gaat over een soort Caribische tempoe doeloe, het eeuwige verlangen naar een vergane tijd en plaats. Hipólito Ocalia was een markante persoonlijkheid; met veel doorzettingsvermogen brak hij door als kunstenaar en wist anderen voor zijn werk en zijn Curaçao te interesseren. In tegenstelling tot de schijnbaar ongecompliceerde vrolijkheid van zijn schilderijen had Ocalia zelf een gereserveerde natuur en bekeek hij de wereld om zich heen met een zekere scepsis. Zoals vaker bij naïeve schilders was hij een geïsoleerd figuur. Hij woonde in een heuvelachtig landschap met zandweggetjes. Daar achteraf in zijn eigen vertrouwde schuur met rietendak creëerde hij zijn wereld, zijn kleurrijke levendige en zonnige wereld van Curaçao.

Credits

Regie Sherman De Jesus
Camera Marcel Prins
Geluid Leo Franssen
Montage Kees van Kampen
Mixage Bas van Arkel
Muziek Egberto Gismonti
Omroep NPS